Artificiële intelligentie

Hoe gaan we ermee om?

10 mei 2023

Met de opkomst van ChatGTP staat Artificiële Intelligentie opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Opnieuw, want AI is niet iets van gisteren. De angst ervoor is dat evenmin. Vooral in de creatieve sector vrezen mensen om hun werk te verliezen. Maar ook de angst dat ‘robots’ ons leven zullen domineren, en wie weet wel controleren, leeft. Feit is dat AI er is, en nooit meer weggaat. We zullen moeten leren hoe ermee om te gaan. Maar dat betekent niet dat de commerciële bedrijven die achter AI zitten zo maar een vrijbrief mogen krijgen.

Het volledige themadossier vind je hier.