Kleinschalige biolandbouw

Goed voor de mens, goed voor de planeet

5 februari 2018
De industriële landbouw is de aarde aan het vernietigen. Niet langzaamaan, maar in sneltreinvaart. Waar technologie ooit de oplossing voor voedselschaarste was, lijkt ze er nu de oorzaak van. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, kunstmest, pesticiden, en allerlei medicijnen is de impact op mens, milieu en klimaat immens. Bovendien creëert monopolisering van markt en distributie een steeds grotere sociale ongelijkheid, én stijgt het aantal mensen met honger dramatisch.


soja © Mario Osava IPS 

Monocultuur

Het aandeel van de vleesproductie in alle ellende is moeilijk te overschatten. De uitstoot van methaangas en het overvloedig gebruik van water in de industriële vleesproductie zijn heel ingrijpend op het milieu, maar uit de reportage van DeWereldMorgen blijkt ook dat overbegrazing leidt tot woestijnvorming. Daarnaast wordt er massaal ontbost om aan de vraag naar soja en palmolie te kunnen voldoen.

Varken (cc) Yuriy Akopov

De bioboer

Toch hoeft vleesproductie niet per se een ramp te zijn. Dat blijkt uit een gesprek van StampMedia met de biologische varkensboer Raf Francken. Met respect voor aarde en dieren kweekt hij nu nog een fractie van de dieren van vroeger, toen hij nog deel uitmaakte van het industriële systeem. Dat maakt hem niet alleen gelukkiger en gezonder, maar ook zijn beesten, en zeker de mensen die het biovlees eten.

Afrikaanse sleutel

Tegen 2050 zal de wereldbevolking uit 9,8 miljard mensen bestaan. In 2100 uit 11,2 miljard. MO* zegt dat de industriële landbouw zoals we die nu kennen niet alleen bijzonder vervuilend is, maar ook niet in staat is al die monden te voeden. De grootste bevolkingstoename gebeurt in Afrika, en gek genoeg ligt daar wellicht ook de sleutel tot een duurzame en efficiënte landbouw.

Artikels


Hier vind je het opdrachtenblad als Word-document en als PDF-bestand.
Hier vind je meer informatie over Media.21

Discussiepunten

  • Waarom is landdegradatie in Zuid-Amerika zo’n groot probleem?
  • En wat heeft dat met water te maken?
  • Denk je dat we hier in België iets aan dat probleem kunnen doen?
  • Waarom worden antibiotica bij varkens toegediend?
  • Waarom niet bij een biovarken? En waarom heeft dat een beter bestaan?
  • Wanneer wil de VN de honger uit de wereld hebben? (Zero Hunger) En waarom zal dat niet lukken?
  • Wat zijn de voordelen van kleinschalige landbouw?
  • Wat is het idee achter agro-ecologie?

Hier zijn nog extra artikels over bio- en duurzame landbouw: