Ongelijkheid stijgt

En dat bedreigt de democratie

19 april 2023

Niet iedereen is gelijk en niet iedereen heeft evenveel geld. Misschien hoeft dat ook niet. Maar als de kloof tussen mensen die steeds rijker worden en mensen die het steeds moeilijker krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen te groot wordt, vormt dat wel een probleem. Het rare is, dat zelfs die rijke mensen dat vinden. Overheden proberen die kloof te dichten door besparingen door te voeren, maar het wordt hoe langer hoe duidelijker dat die niet het gewenste effect hebben, integendeel. Waarom dan niet die heel rijke mensen belasten? Het rare is, dat zelfs een hoop rijke mensen dat vinden.

Het volledige themadossier vind je hier.