Oplossingen voor het klimaatprobleem

Concrete maatregelen die we moeten nemen

30 januari 2019

65.000 mensen in december. 70.000 mensen afgelopen zondag. Op drie weken tijd hebben de bosbrossers zich meer dan vertienvoudigd, tot 35.000. Allemaal mensen die in gure weersomstandigheden de overheid dwingend oproepen om werk te maken van een krachtdadig klimaatbeleid. Maar hoe ziet zo’n beleid er dan uit? Welke maatregelen moeten er concreet genomen worden? 

Het volledige themadossier vind je hier.