Recyclage

Een moeilijke strijd tegen misleiding en gelobby

30 april 2024

De Europese Green Deal stelt dat Europa tegen 2050 koolstofneutraal moet zijn. Dat betekent dat wat er dan nog van CO2 wordt uitgestoten, ook moet opgevangen worden. Dat betekent ook dat er dus veel minder CO2 zal mogen uitgestoten worden. Een van de manieren om dat te doen, is om materialen te recycleren. Maar dat is niet altijd even evident, zeker niet als het om plastic gaat. Er wordt danig gelobbyd, én gesjoemeld om enerzijds richtlijnen te versoepelen, en anderzijds te omzeilen.

Het volledige themadossier vind je hier.