Over Media.21

Media.21 overkoepelt de belangrijkste digitale media in Vlaanderen: Apache, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, EOS, MediaNation, MO*/MO.be, rekto:verso en StampMedia.

Media.21 staat voor een pluriform medialandschap waarin alle spelers op gelijkwaardige manier behandeld worden.

Door vrije, onafhankelijke, pluralistische, kwalitatieve en innovatieve journalistiek, het zoeken naar nieuws, en het geven van duiding, analyse en opinie, én door een permanente dialoog helpt Media.21 mee aan het ontwikkelen van een vierde macht die de gezondheid van de democratie waarborgt.

Media.21 streeft naar het uitbouwen van een nieuw ecosysteem in de Vlaamse mediasector dat inzet op productie dichtbij: kwalitatief, voor het grote publiek, of gericht op een bepaald deel ervan, en geënt op duurzame, digitale vernieuwing.

Om burgers krachtig en weerbaar te maken ijvert Media.21 voor een ondersteunend en assertief mediabeleid waarin professionele journalistiek centraal staat, en waarin het geheel aan uitgaven en inkomsten ingezet wordt ten gunste van de journalistiek.

Media21.be maakt gebruik van innovatieve projecten als digital storytelling, community-building, digitale data-onderzoeksjournalistiek, crowdsourcing, en werkt actief mee aan de uitbouw van mediawijsheid en het ontwikkelen van digitale lespakketten.