Gelijkheid tussen vrouwen en mannen

We zijn er nog lang niet

15 maart 2018
De ongelijkheid én de ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in heel de wereld is even hardnekkig als betreurenswaardig. Er is nochtans geen enkele objectief aanwijsbare reden waarom dat zo is, behalve dan pure discriminatie ten opzichte van vrouwen.  Al zullen een pak mannen dat met klem tegenspreken.

Beleidsmaatregelen


Foto website Apache 

Op Apache doet Bieke Purnelle, directeur van RoSa vzw, het kenniscentrum voor gender en feminisme, een aantal voorstellen die ons land vooruit moeten helpen met het wegwerken van de genderongelijkheid. Want ook hier is het er niet goed mee gesteld. Volgens het Gender Gap Report van het World Economic Forum zakt België, op een totaal van 144 landen, van een 24ste plaats in 2016 naar de 31ste plaats in 2017. In het bedrijfsleven zijn amper één op vier leiders vrouw. IJsland is een land waar we heel wat van kunnen leren, maar ook daar is niet alles rozengeur en maneschijn.

Discriminatie


© Istock

Ook Charliemag verwijst naar een rapport, dat van  de Harvard Business Review, dat onderzocht waarom mannen promotie maken en vrouwen niet. Het vond geen enkele biologische, of andere reden, behalve discriminatie. Het ligt bijgevolg niet aan de ‘natuur’ van de vrouw. Dus is het een politiek probleem, aldus Charliemag, en moeten er quota worden ingesteld.

Voetbal

Still DeWereldMorgen

Waarom verdienen mannelijke voetballers meer dan hun vrouwelijke tegenhangers? ‘Dat heeft met de economische realiteit te maken’, zegt de Voetbalbond. Met mannenvoetbal wordt gewoon meer geld gegenereerd, en daarom worden de mannen beter betaald dan de vrouwen. DeWereldMorgen trekt die stelling in twijfel en duikt met een geanimeerde video het verleden in.

Artikels


Hier vind je het opdrachtenblad als Word-document en als PDF-bestand. 
Hier vind je meer informatie over Media.21

Discussiepunten

  • Wat vind je van de cijfers van de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in België? Schrik je daarvan? Waarom (niet?)
  • Weet je wat een loonkloof is?
  • Wat zijn de voordelen van het verlengen van het vaderschapsverlof?
  • Hoe is het bij jullie thuis? Is papa veel thuis? Helpt hij mee in het huishouden?
  • Wat wordt er bedoeld met het invoeren van quota? Denk je dat dat een goed idee is? Waarom (niet)?
  • Waarom denk je dat vrouwen systematisch minder beoordeeld worden dan mannen?
  • Hebben jullie zelf al te maken gekregen met discriminatie van meisjes/vrouwen (op school, in de familie, in de sportclub)? Heb je erop gereageerd, en zo ja, hoe?
  • Waarom verdienen vrouwelijke voetballers minder dan mannelijke?

Bijkomende artikels