Investeren in defensie

Meer of minder?

07 maart 2024

De roep om meer geld te investeren in defensie weerklinkt steeds luider. Niet alleen in België, maar over heel de wereld. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de oorlogen in Oekraïne en Gaza. Zo zijn we wel in een oorlogslogica verzeild geraakt die geen ruimte meer laat om alternatieven om een conflict op te lossen aan te reiken. Integendeel, wie zich uitspreekt tegen bewapening en oorlog, is laf. Dat er dagelijks duizenden mensen het leven laten in de gehaktmolens van Oekraïne en Palestina wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten. Bovendien kan geld dat in defensie gestoken wordt niet gebruikt worden voor andere zaken als de klimaattransitie, sociale uitgaven, gezondheidszorg, pensioenen, of onderwijs.

Het volledige themadossier vind je hier.