Religieuze minderheden in de politiek

Een moeilijk verhaal

25 april 2018

Het blijft moeilijk om religieuze minderheden toe te laten tot de politieke arena. Begin deze maand kondigde de Partij Islam aan dat ze zou opkomen in 28 gemeenten in Brussel en Wallonië. Een van haar programmapunten is om het openbaar vervoer te scheiden voor mannen en vrouwen. De reacties bleven niet uit, en gingen van doodzwijgen tot het verbieden van de partij. Maar ook in Antwerpen ontstond commotie toen de CD&V aankondigde om Aron Berger, een ultraorthodoxe jood die vrouwen de hand niet wil schudden, op haar lijst te zetten.

Verbieden is niet vanzelfsprekend

Logo partij Islam 

Grote consternatie toen begin april de Partij Islam liet optekenen dat ze de Sharia wil invoeren in België, en dat vrouwen en mannen gescheiden moeten zitten op bus of tram. De partij komt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op in 14 gemeenten van Brussel, en 14 gemeenten in Wallonië. Toch was de grootste pleitbezorger om de partij te verbieden de N-VA. Doorbraak wijst er evenwel op dat er meningsvrijheid geldt, ook voor ongrondwettelijke meningen. Bovendien hangen er aan het verbieden van een partij behoorlijk wat criteria en voorwaarden vast, net om de democratie te vrijwaren. Het is dan ook aan de (liefst hoogste) rechterlijke macht, het Grondwettelijk Hof, om een verbod al dan niet uit te vaardigen. Met beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Joods-orthodox

 Foto door David Ortmann (CC BY-NC 2.0)

En toen verscheen de orthodoxe jood van de CD&V op het toneel, Aron Berger, op de 9de plaats van de Antwerpse lijst van Kris Peeters. Alweer consternatie. Ook binnen de CD&V. De man wil geen hand schudden met een vrouw. Daar overschreed hij volgens Hendrik Bogaert een rode lijn. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet om een man die een vrouw geen hand wil geven. Het ware probleem is, volgens Ludo Abicht op Apache, dat de ultraorthodoxe joden een extreem gedachtegoed hebben, met heel radicale ideeën over homoseksualiteit en abortus. Het is een bevolkingsgroep die niet wil integreren uit angst voor assimilatie.

Heeft Peeters nieuwe kandidaat?

Kris Peeters door Werktuigendagen Oudenaarde (CC BY-SA 2.0)

Intussen heeft Aron Berger zijn kandidatuur weer ingetrokken, en heeft de CD&V in Antwerpen behoorlijke klappen gekregen. Dat suggereert althans een peiling van VTM en Het Nieuwsblad die newsmonkey analyseerde. Maar dat lijkt vice-premier Kris Peeters helemaal niet te deren. Hij blijft toenadering zoeken tot de joodse gemeenschap. Dat is niet in dovemansoren van Aaron Malinsky gevallen, een orthodoxe rabbijn die enige bekendheid geniet dankzij zijn deelname aan de Slimste Mens ter Wereld, en zelf zijn kandidatuur stelde.

Artikels en discussiepunten

  • Een partij kan verboden worden, maar dan moet je bijzonder sterke argumenten hebben. Wat zijn de twee voorbeelden van partijen uit de geschiedenis die effectief, en met grondige redenen, verboden hadden moeten worden?
  • Als je een partij verbiedt, bestaat het gevaar dat ze ondergronds gaat. Waarom is dat gevaarlijk?
  • Vind je het zelf een goed idee om een partij te verbieden die afwijkt van jouw mening? Waarom (niet)?
  • Waarom kun je de orthodoxe leer vergelijken met het salafisme?
  • Waarom deinzen orthodoxe joden ervoor terug om te integreren? Kun je daar begrip voor opbrengen? Of past dat echt niet?
  • Vind je het een goed idee dat Kris Peeters toenadering blijft zoeken tot de joodse gemeenschap?
  • Hoe sta jij tegenover een partij als Islam, of ten opzichte van religieuze minderheden in de politiek? Draagt dat bij tot de diversiteit, of doet het afbreuk aan de democratie?

Hier vind je het opdrachtenblad als Word-document en als PDF-bestand. 
Hier vind je meer informatie over Media.21