Verplichte gemeenschapsdienst

Springplank naar werk of nutteloze maatregel?

11 september 2019

Het idee om een verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen in te voeren, is niet nieuw, maar het haalde nooit een echt regeerakkoord. Nu zou dat op Vlaams niveau toch gebeuren. Het is immers de doelstelling van informateur Bart De Wever om met de nieuwe Vlaamse regering 120.000 nieuwe banen te creĆ«ren. De verplichte gemeenschapsdienst zou daar een springplank voor zijn. Daarnaast wordt het principe ‘voor wat hoort wat’ naar voor geschoven: een werkloze krijgt een uitkering, dan mag hij/zij daar best wat voor doen. DeWereldMorgen en Apache bekijken het voorstel met kritische bril.

Het volledige themadossier vind je hier.