Er loopt heel wat mank in het onderwijs

En leerlingen zijn altijd de dupe

20 oktober 2021

Het onderwijs kent vele problemen, allemaal om ter dringendst. Bij vele problemen, zijn er altijd veel meningen en mogelijke oplossingen. In dit uitgebreide dossier geven we eerst een analyse om dan enkele zeer uiteenlopende opiniestemmen aan het woord te laten.

Het volledige themadossier vind je hier.