Nieuws in de klas

Nieuws in de Klas is het media-educatief project van de Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA, Media.21 en Mediawijs, met de steun van de Vlaamse Overheid. Het project stelt de themadossiers van Media.21 het hele jaar door ter beschikking van scholen en leerkrachten van het lager en secundair onderwijs, én gedurende één schoolweek (vijf dagen) kunnen zij gebruik maken van een papieren en digitaal nieuwspakket.

Doelstellingen van Nieuws in de Klas

Kinderen en jongeren gaan anders met nieuws en informatie om dan volwassenen. Via internet, radio, televisie, kranten, boeken, tijdschriften, vrienden en de mobiele telefoon komen ze in aanraking met beelden, geluiden en teksten. Voor een snelle nieuwsvergaring wenden ze zich echter in de eerste plaats tot sociale media, waar ook fake news aan sneltempo circuleert.

Daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren op diverse manieren en kanalen in contact komen met nieuws en er kritisch mee leren omgaan. Leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Maar dat is niet altijd evident. Met Nieuws in de Klas leren ze werken met verschillende nieuwsbronnen en deze te interpreteren. Nieuws in de Klas is met andere woorden een media-educatief project dat bijdraagt tot het vormen van leerlingen tot geïnformeerde, kritische en ‘mediawijze’ burgers.