De leden van Media.21

Apache

ApacheApache brengt onderzoeksjournalistiek, diepgravende berichtgeving en duiding. Apache neemt daarbij de rol van ‘vierde macht’ voluit ter harte, voedt het maatschappelijk debat en plaatst de essentie van journalistiek centraal: het kritisch bevragen van macht en het aanreiken van oplossingen.

Achter Apache schuilt de erkende coöperatieve vennootschap De Werktitel cv. Lezers en sympathisanten zijn de mede-eigenaars van de coöperatie. Apache haalt inkomsten uit de verkoop van lidmaatschappen en afgeleide journalistieke producten (tickets voor events, (e-)boeken, etc). Apache ontvangt ook voor een beperkt bedrag subsidies.

Apache heeft de ambitie uit te groeien tot een breed, progressief en dwingend journalistiek project.

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be heeft een drievoudige missie: het bevorderen van participatie, emancipatie en educatie om de waarden gelijkheid, solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, humanisme en democratie breder ingang te laten vinden in de samenleving, aan de hand van het maken van media.

DeWereldMorgen.be doet beroep op giften van lezers en sociaal-culturele partnerorganisaties. Daarnaast krijgt de DeWereldMorgen.be ook subsidies van de Vlaamse overheid.

DeWereldMorgen.be is links en progressief.

Doorbraak.be

Doorbraak.be analyseert de samenleving met een open blik en kritisch vanuit een Vlaams-nationaal perspectief. We zoeken doelbewust het debat en schuwen daarbij de controverse niet. Doorbraak biedt daarbij meer dan één mening, en niet noodzakelijk de onze. Diversiteit en democratie staan bij ons centraal.

Doorbraak draait op dit moment vooral op toegewijde medewerkers, giften, sponsoring en reclame maar zit in volle overgang naar een meer marktgericht model.

Doorbraak is ontstaan in de Vlaamse beweging en wil daar ook bewust deel van blijven uitmaken. Dat wil niet zeggen dat we die beweging niet kritisch benaderen. Doorbraak noemt zichzelf niet-neutraal, maar wel objectief.

EOS

EOS is ervan overtuigd dat een goede kennis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten in diverse wetenschappen onontbeerlijk is in onze snel veranderende samenleving. De redactie brengt onafhankelijke wetenschapsjournalistiek en voert daarbij betrouwbaarheid, diepgang, relevantie en toegankelijkheid hoog in het vaandel.

EOS Wetenschap is een redactionele vzw, die zijn inkomsten vooral haalt uit abonnementen en advertenties. Daarnaast ontvangt EOS een subsidie van de Vlaamse overheid (via het departement Economie, Wetenschap en Innovatie).

Met haar inhoud wil EOS een aanvulling zijn op de traditionele media, voor wie wetenschappelijk berichtgeving vaak niet prioritair is en die hoe langer hoe sneller, beknopter en eenvormiger worden.

MediaNation

MediaNation is een onafhankelijke, voornamelijk online uitgever, die de merken ‘Newsmonkey, Business AM en Newsweek’ uitgeeft. Wij staan voor kritische en diepgaande journalistiek.

Ons verdienmodel is gebaseerd op zowel een abonnementsformule, als voor sommige merken inkomsten via advertenties.

MediaNation gelooft in de democratische waarden en de vrije markt, zonder daarbij ideologisch een kant te willen kiezen.

MO*/MO.be

MO*/MO.be wil zoveel mogelijk mensen informeren over onze snel veranderende mondialiserende wereld. De redactie brengt vier keer per jaar in MO*magazine en elke dag op MO.be nieuwsberichten, reportages, analyses, opinies en interviews over mondiale thema’s zoals migratie, klimaatverandering en internationale politiek.

MO* wordt gefinancierd door: subsidies van Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD); subsidies van De Vlaamse Overheid, Departement Buitenlandse Zaken, Mondiale Uitdagingen; jaarlijks lidgeld van 9 lidorganisaties, waarvan 8 ngo’s en 1 stichting; en eigen inkomsten uit lidmaatschap proMO*, abonnementen, advertenties en organisatie van events.

De redactie van MO* is onafhankelijk en dus niet verbonden aan een politieke partij, zuil of strekking. Dit wordt gewaarborgd door het redactiestatuut. Bij MO* wordt veel belang gehecht aan pluriformiteit en pluralisme. Onze ploeg kijkt naar de snel veranderende wereld met een open geest en zonder vooroordelen.

rekto:verso

Rekto Versorekto:verso is sinds 2003 een gratis cultuurmagazine dat door de bril van kunst en cultuur naar de samenleving kijkt. We publiceren geen recensies of nieuws, maar vooral opinies en beschouwende artikels over film, podium, muziek, literatuur, beeldende kunst en cultuurbeleid.

rekto:verso wil cultuurliefhebbers aanspreken die op zoek zijn naar meer diepgang en achtergrond.

rekto:verso werkt op basis van subsidiëring (45%) en advertentie-inkomsten van culturele partners en steunabonnementen (55%). De redactie bestaat uit vrijwilligers, ondersteund door 3 freelance kernredacteurs.

rekto:verso is een medium voor reflectie, waar ook een pluralistisch debat bij hoort. Iedereen met een onderbouwd verhaal over cultuur en samenleving kan in rekto:verso artikels publiceren.

StampMedia

StampMedia versterkt de stem van jongeren door gebruik te maken van media. We maken jongeren mediawijs en media jongerenwijs. StampMedia laat jongeren zoveel mogelijk zelf aan het woord, en ondersteunt hen in het maken van publicaties voor het brede publiek. Als organisatie hebben we extra aandacht voor de jongeren die het minst gehoord worden.

StampMedia wordt ondersteund door Stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap.

Politiek/ideologisch wil StampMedia vooral de stem van alle jongeren versterken in het maatschappelijk debat.