De coronacrisis biedt ook kansen

Suggesties voor de toekomst, maar waakzaamheid is geboden

25 maart 2020

Om de veranderingen die deze crisis met zich meebrengt duurzaam te verankeren eens ze voorbij is, belicht dit themadossier enkele heel uiteenlopende voorstellen. Want de crisis biedt wel degelijk kansen en mogelijkheden. Zo neemt de politiek steunmaatregelen die in normale omstandigheden ondenkbaar zouden zijn voor zelfstandigen en bedrijven. Al moeten we waakzaam blijven dat de allerzwaksten onder ons niet uit de boot vallen. De solidariteit die er ook is, vanuit de gezondheidssector, het maatschappelijke middenveld, het vrijwilligers- en verenigingsleven, bloeit en is hartverwarmend, maar heeft nood aan structurele ondersteuning in plaats van besparingen.

Het volledige themadossier vind je hier.